Bài học trải nghiệm từ tiết sinh hoạt lớp 10A2

IMG_0011

Hãy nắm lấy mọi cơ hội để tích lũy kinh nghiệm sống

Ngay  từ trên ghế nhà trường, có rất nhiều cơ hội để  tích lũy  những kinh nghiệm sống ngoài sách vở. Điều quan trọng là mỗi người phải biết TỰ chủ động HỌC

IMG_0025

Đó có thể là tình nguyện thử thách bản thân ở vị trí lớp trưởng. Đó cũng có thể là mạnh dạn đứng lên bày tỏ suy nghĩ cá nhân trong một tiết học, hay chủ động tổ chức một chương trình hoạt động ngày 8/3 theo cách của riêng mình

IMG_0040

Việc chủ động đóng góp và thể hiện hình ảnh độc đáo của bản thân là cách mà mỗi người trẻ TỰ HỌC những bài học vô giá cho cuộc đời phía trước

Trường THPT Phan Chu Trinh