Bước nhảy Phan Chu Trinh

IMG_0176

“ Em có biết một điều bí mật, rằng vì sao trẻ con trên thế giới này, tất cả đều thiết tha được đến trường, dù phải vượt qua hoang mạc và rừng thẳm, vượt qua chiến tranh và nghèo đói, dù là mùa mưa hay mùa khô, dù là phải đi học từ lúc gà chưa gáy sáng, dù là trong bụng rỗng không, dù là phải trọ học xa nhà trong lều tạm hay lớp học chỉ là tranh tre nứa lá. Không chỉ bởi vì kiến thức có thể thay đổi số phận, và con người có kiến thức có thể thay đổi được tương lai xứ sở họ mang trong tim” (Đoàn Công Lê Huy)

Mà còn bởi vì:

Trường học là xứ sở của niềm vui và đi học là hạnh phúc

(Cuộc thi bước nhảy dân vũ chào mừng ngày 20/11/2016)