Đăng ký trực tuyến

Đây là bước đầu tiên để đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Sau khi nhận được thông tin đăng ký, cán bộ tuyển sinh nhà trường sẽ liên hệ và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Thông tin học sinh
Thông tin phụ huynh