Đóa hoa tặng Thầy Cô

IMG_0250

“ Bông cúc đắng quên lòng mình đang đắng

Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”

“ Cảm ơn những thế hệ học sinh Phan Chu Trinh đã nỗ lực trưởng thành trong những tháng ngày qua để xây dựng nên hình ảnh học sinh Phan Chu Trinh nhân hậu, hiếu thảo và thân thiện. Cảm ơn các con vì tất cả những kỷ niệm ngọt ngào đã gửi nơi mái trường này.

Một lần nữa  – Trân trọng cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã trao tặng cho nhau trong những tháng ngày qua”

(Các Thầy Cô giáo Phan Chu Trinh)