Đội ngũ giáo viên

Ban Giám Hiệu

* Hiệu trưởng: Nhà giáo Vũ Thị Đông

* Phó Hiệu trưởng: Nhà giáo Nguyễn Việt Hưng

Chi bộ Đảng

* Bí thư: Nhà giáo Nguyễn Việt Hưng

Công đoàn trường

* Chủ tịch:  Nhà giáo Lê Vinh Hoa

* Phó chủ tịch: Nhà giáo Dương Bá Thành

* Thư­ ký: Cô giáo Trần Thị Thắm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Bí thư:  Đồng chí Nguyễn Thị Trinh:

* Phó bí thư: Đồng chí Phạm Lê Ngọc Hiếu

Các tổ chuyên môn

* Trưởng bộ môn Toán học:  Nhà giáo Nguyễn Việt Hưng

* Trưởng bộ môn Văn học: Nhà giáo Lê Phạm  Hùng

* Trưởng bộ môn Ngoại ngữ: Nhà giáo Nguyễn Thị Mai Liên

* Trưởng bộ môn Vật Lý:  Nhà giáo Dương Bá Thành

* Trưởng bộ môn Hóa học:  Nhà giáo Hoàng Phương Ngọc

* Trưởng bộ môn Sinh – CN:  Nhà giáo Lê Vinh Hoa

* Trưởng bộ môn Sử – Địa – GDCD:  Nhà giáo Nguyễn  Trọng Phu

* Tổ trưởng tổ TD – GDQP – HĐNGLL: Cô giáo Nguyễn Thị Trinh

Ban Y tế –  Tư vấn tâm lý học đường

* Trưởng ban:  Bác sĩ Nguyễn Mạnh  Hùng

* Phó ban:  Bác sĩ Nguyễn Thị Hưng

* Thư ký: Cô giáo Chu Thị Hương Giang

Tổ vệ sinh môi trường – PCCC

* Tổ trưởng: Bà Lê Thị Hiêu

* Tổ phó: Ông Đặng Anh Dũng

Ban đại diện Hội CMHS trường

* Hội trưởng : Bà Phạm Ngọc Oanh

 

                                                                                               Trường THPT Phan Chu Trinh