Đội ngũ giáo viên

Ban Giám Hiệu

* Hiệu trưởng : Nhà giáo Vũ Thị Đông :

* Phó Hiệu trưởng : Nhà giáo Nguyễn Việt Hưng:

Chi bộ Đảng

* Bí thư : Nhà giáo Nguyễn Thị Mai Liên

Công đoàn trường

* Chủ tịch:  Nhà giáo Lê Vinh Hoa:

* Phó chủ tịch :  Nhà giáo Dương Bá Thành

* Thư­ ký:  Cô giáo Chu Thị Hương Giang

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Bí thư  :  Đồng chí Nguyễn Thị Trinh:

* Phó bí thư : Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân

Các tổ chuyên môn

* Trưởng bộ môn Toán học :  Nhà giáo Nguyễn Việt Hưng

* Trưởng bộ môn Văn học : Nhà giáo Lê Phạm  Hùng

* Trưởng bộ môn Ngoại ngữ : Nhà giáo Nguyễn Thị Mai Liên

* Trưởng bộ môn Vật Lý :  Nhà giáo Dương Bá Thành

* Trưởng bộ môn Hóa học :  Nhà giáo Hoàng Phương Ngọc

* Trưởng bộ môn Sinh – CN :  Nhà giáo Lê Vinh Hoa

* Trưởng bộ môn Sử – Địa – GDCD :  Nhà giáo Nguyễn  Trọng Phu

* Tổ trưởng tổ TD – GDQP – HĐNGLL : Cô giáo Nguyễn Thị Trinh

Ban Y tế –  Tư vấn tâm lý học đường

* Trưởng ban :  Bác sĩ Nguyễn Mạnh  Hùng

* Phó ban :  Bác sĩ Nguyễn Thị Hưng

* Thư ký  : Cô giáo Chu Thị Hương Giang

Tổ vệ sinh môi trường – PCCC

* Tổ trưởng : Bà Lê Thị Hiêu

* Tổ phó  : Ông Đặng Anh Dũng

Ban đại diện Hội CMHS trường

* Hội trưởng : Bà Phạm Ngọc Oanh

* Phó Hội trưởng: Bà Đỗ Thị Anh Đào

                                                                                               Trường THPT Phan Chu Trinh