Học phí

QUY ĐỊNH KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN CHU TRINH

 ĐỐI VỚI  HỌC SINH MỚI

 Lệ phí tuyển sinh:

Lệ phí tuyển sinh: 150,000 đồng (chi phí tổ chức xét tuyển tại thời điểm ghi danh).

Khoản phí này có giá trị cho 01 lần xét tuyển nhập học và không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Học phí năm học 2018 – 2019

* Mức học phí: 1.900.000đ/1 tháng

* Thời hạn thanh toán: Từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng

Chính sách ưu đãi

* Phụ huynh đóng học phí theo tháng –  đóng mức học phí là 1.900.000đ/ 1 tháng.

* Phụ huynh đóng phí theo kỳ sẽ được giảm 2%, đóng phí theo năm sẽ được giảm 5%.

* Các mức giảm 2% và 5% chỉ áp dụng đối với học sinh đóng phí đủ theo số tháng của cả kỳ học hoặc cả năm học theo quy định.

Thanh toán phí

* Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm thanh toán phí và thời hạn thanh toán của mình. Việc thông báo nhắc nhở của nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với phụ huynh không có nghĩa trì hoãn trách nhiệm thanh toán của phụ huynh theo quy định

Trường hợp không đóng phí

* Trường hợp phụ huynh không đóng phí đúng hạn hoặc không đóng phí theo quy định nhà trường có quyền ngừng việc dạy học và bàn giao học sinh về gia đình tự quản lý.
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        Trường THPT Phan Chu Trinh