Lễ sơ kết học kỳ I

IMG_0008

“ Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc ”

“Thành công không phải chỉ là điểm 9, điểm 10 mà còn  là niềm vui khi mỗi học sinh tự nỗ lực giải quyết được vấn đề của chính mình “

Nhà trường và gia đình cùng nhau xây dựng một thế hệ học sinh nhân hậu, thích đọc sách, có khả năng tự học để  tự chủ, tự lập và sống có ích cho xã hội. 

( Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017)