Talk Phan Chu Trinh

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Kính gửi các Thầy Cô giáo trường Phan Chu Trinh! “ Hơn 1000 ngày con được học ở mái trường...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

“Trường ơi ngày mai ta từ giã.. Vĩnh viễn không còn ở với người… Ta buồn buồn cả trong thân...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Em còn nhớ hay em đã quên ? Có nắng vàng lạc trên lối đi          ...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Em còn nhớ hay em đã quên ? Có mặt đường vàng hoa như gấm          ...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Em còn nhớ hay em đã quên ? Lá hát như mưa suốt con đường đi                                                                               (Trịnh Công Sơn)...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân                                                                          (Trịnh Công Sơn) “...

Em còn nhớ hay em đã quên?

Em còn nhớ hay em đã quên? Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ            ...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đèn đường từng đêm thao thức Sáng che em vòm lá me...

Em còn nhớ hay em đã quên ?

Em còn nhớ hay em đã quên? Có con đường nằm nghe mưa nắng                                                                                                                      (Trịnh Công Sơn)   “...