Tuyển sinh

Học phí

QUY ĐỊNH KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN CHU TRINH  ĐỐI VỚI  HỌC SINH...

Quy chế tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 * Học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở chương trình giáo...

Thông báo tuyển sinh

Điều kiện dự tuyển  * Học sinh tốt nghiệp THCS có tuổi vào học lớp 10 đúng quy đinh: 15...