THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


Phụ huynh và học sinh vui lòng điền đầy đủ thông tin để hoàn thiện Phiếu đăng ký online. Nhà trường sẽ liên hệ lại trong vòng 24h để tư vấn trực tiếp.

🌻 Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học và hướng dẫn đăng ký vui lòng liên hệ: 🌻

📲 Hotline Phòng Tuyển Sinh: 0968.556.166.
🏫 Địa chỉ: 8/23 Khu phố Đông Tân – Phường Dĩ An – Thành Phố Dĩ An – Tỉnh Bình Dương.
📟 Số văn phòng: 0274.6561647. Số phòng quản lý học sinh và giám thị: 0274.6561644.
💻 Email: info@phanchutrinh.com.vn
🌏 Website: http://phanchutrinh.com.vn

Đăng kí tuyển sinh trực tuyến


Thông tin đăng kí