Trao Thưởng Quý Thầy – Cô Các Tổ Bộ Môn

🏅Hôm nay, trường TH – THCS – THPT Phan Chu Trinh tổ chức buổi họp hội đồng sư phạm trường. Và trao phần thưởng cho Quý Thầy – Cô thuộc các tổ bộ môn, đã đạt giải trong cuộc thi về đặc thù bộ môn và nêu một số giải pháp giúp trường phát triển hơn,chất lương hơn.
🎉🎉Xin chúc mừng và cảm ơn Quý Thầy – Cô đã có những đóng góp tích cực góp phần phát triển trường TH – THCS – THPT Phan Chu Trinh nhé🌻🌻

Chúc mừng Tổ Giám thị và Thể dục đạt giải ba trong cuộc thi về đặc thù bộ môn và nêu một số giải pháp giúp trường phát triển hơn,chất lượng hơn 🎉
Chúc mừng Tổ Giám thị và Thể dục đạt giải ba trong cuộc thi về đặc thù bộ môn và nêu một số giải pháp giúp trường phát triển hơn,chất lượng hơn 🎉

 

🎉🥈Chúc mừng Tổ Khoa Học Xã Hội đạt giải nhì trong cuộc thi về đặc thù bộ môn và nêu một số giải pháp giúp trường phát triển hơn,chất lượng hơn 🎉

 

🎉 🥇Chúc mừng Cô Nga -Giáo viên cấp 1 đã đạt giải Nhất trong cuộc thi về đặc thù bộ môn và nêu một số giải pháp giúp trường phát triển hơn,chất lương hơn 🎉

Bài viết cùng chủ đề: